Statenvertaling

Filippenzen 3:8 Statenvertaling (SV1750)

Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Filippenzen 3

Filippenzen 3:3-17