Statenvertaling

Filippenzen 2:1 Statenvertaling (SV1750)

Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;

Filippenzen 2

Filippenzen 2:1-5