Statenvertaling

Filémon 1:7 Statenvertaling (SV1750)

Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder!

Filémon 1

Filémon 1:1-10