Statenvertaling

Filémon 1:3 Statenvertaling (SV1750)

Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Filémon 1

Filémon 1:1-6