Statenvertaling

Ezechiël 34:11 Statenvertaling (SV1750)

Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken.

Ezechiël 34

Ezechiël 34:1-15