Statenvertaling

Ezechiël 12:12 Statenvertaling (SV1750)

En de vorst, die in het midden van hen is, zal het gereedschap op den schouder dragen in donker, en hij zal uitgaan; zij zullen door den wand graven, om hem daardoor uit te brengen; hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat hij met het oog de aarde niet zie.

Ezechiël 12

Ezechiël 12:5-19