Statenvertaling

Exodus 40:8 Statenvertaling (SV1750)

Daarna zult gij den voorhof rondom zetten, en gij zult het deksel ophangen aan de poort des voorhofs.

Exodus 40

Exodus 40:4-16