Statenvertaling

Exodus 28:36 Statenvertaling (SV1750)

Verder zult gij een plaat maken van louter goud, en gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert: De HEILIGHEID DES HEEREN!

Exodus 28

Exodus 28:28-41