Statenvertaling

Esther 9:21 Statenvertaling (SV1750)

Om over hen te bevestigen, dat zij zouden onderhouden den veertienden dag der maand Adar, en den vijftienden dag derzelve, in alle en in ieder jaar;

Esther 9

Esther 9:20-22