Statenvertaling

Esther 5:6 Statenvertaling (SV1750)

Zo zeide de koning tot Esther op den maaltijd des wijns: Wat is uw bede? en zij zal u gegeven worden; en wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks.

Esther 5

Esther 5:1-13