Statenvertaling

Esther 3:3 Statenvertaling (SV1750)

Toen zeiden de knechten des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordechai: Waarom overtreedt gij des konings gebod?

Esther 3

Esther 3:2-12