Statenvertaling

Efeziërs 4:25 Statenvertaling (SV1750)

Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.

Efeziërs 4

Efeziërs 4:21-28