Statenvertaling

Efeziërs 3:9 Statenvertaling (SV1750)

En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Efeziërs 3

Efeziërs 3:6-18