Statenvertaling

Efeziërs 3:8 Statenvertaling (SV1750)

Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

Efeziërs 3

Efeziërs 3:7-17