Statenvertaling

Deuteronomium 11:29 Statenvertaling (SV1750)

En het zal geschieden, als u de HEERE, uw God, zal hebben ingebracht in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; dan zult gij den zegen uitspreken op den berg Gerizim, en den vloek op den berg Ebal.

Deuteronomium 11

Deuteronomium 11:24-32