Statenvertaling

Daniël 5:29 Statenvertaling (SV1750)

Toen beval Belsazar, en zij bekleedden Daniel met purper, met een gouden keten om zijn hals, en zij riepen overluid van hem, dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was.

Daniël 5

Daniël 5:27-31