Statenvertaling

Colossenzen 4:6 Statenvertaling (SV1750)

Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

Colossenzen 4

Colossenzen 4:3-13