Statenvertaling

Amos 9:5 Statenvertaling (SV1750)

Want de Heere HEERE der heirscharen is het, Die het land aanroert, dat het versmelte, en allen, die daarin wonen, treuren; en dat het geheel oprijze als een rivier, en verdronken worde als door de rivier van Egypte.

Amos 9

Amos 9:2-10