Statenvertaling

2 Timotheüs 3:15 Statenvertaling (SV1750)

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

2 Timotheüs 3

2 Timotheüs 3:11-17