Statenvertaling

2 Timotheüs 3:10 Statenvertaling (SV1750)

Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

2 Timotheüs 3

2 Timotheüs 3:5-13