Statenvertaling

2 Timotheüs 1:8 Statenvertaling (SV1750)

Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods;

2 Timotheüs 1

2 Timotheüs 1:3-16