Statenvertaling

2 Timotheüs 1:12 Statenvertaling (SV1750)

Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.

2 Timotheüs 1

2 Timotheüs 1:8-18