Statenvertaling

2 Thessalonicenzen 2:1 Statenvertaling (SV1750)

En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,

2 Thessalonicenzen 2

2 Thessalonicenzen 2:1-2