Statenvertaling

2 Thessalonicenzen 1:4 Statenvertaling (SV1750)

Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;

2 Thessalonicenzen 1

2 Thessalonicenzen 1:1-6