Statenvertaling

2 Samuël 18:13 Statenvertaling (SV1750)

Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor den koning verborgen worden; ook gij zelf zoudt er u van tegenover stellen.

2 Samuël 18

2 Samuël 18:3-22