Statenvertaling

2 Samuël 13:18 Statenvertaling (SV1750)

Zij nu had een veelvervigen rok aan; want alzo werden des konings dochteren, die maagden waren, met mantels gekleed; en zijn dienaar bracht haar uit tot buiten, en grendelde de deur achter haar toe.

2 Samuël 13

2 Samuël 13:16-22