Statenvertaling

2 Samuël 13:15 Statenvertaling (SV1750)

Daarna haatte haar Amnon met een zeer groten haat; want de haat, waarmede hij haar haatte, was groter dan de liefde, waarmede hij haar had liefgehad; en Amnon zeide tot haar: Maak u op, ga weg.

2 Samuël 13

2 Samuël 13:10-25