Statenvertaling

2 Petrus 3:7 Statenvertaling (SV1750)

Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

2 Petrus 3

2 Petrus 3:6-15