Statenvertaling

2 Petrus 3:18 Statenvertaling (SV1750)

Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 3

2 Petrus 3:10-18