Statenvertaling

2 Petrus 1:3 Statenvertaling (SV1750)

Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

2 Petrus 1

2 Petrus 1:1-5