Statenvertaling

2 Petrus 1:15 Statenvertaling (SV1750)

Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.

2 Petrus 1

2 Petrus 1:14-20