Statenvertaling

2 Kronieken 32:29 Statenvertaling (SV1750)

Daartoe had hij zich steden gemaakt, mitsgaders bezitting van schapen en runderen in menigte; want God gaf hem zeer grote have.

2 Kronieken 32

2 Kronieken 32:28-30