Statenvertaling

2 Kronieken 28:19 Statenvertaling (SV1750)

Want de HEERE vernederde Juda, om der wille van Achaz, den koning Israels; want hij had Juda afgetrokken, dat het gans zeer overtrad tegen den HEERE.

2 Kronieken 28

2 Kronieken 28:11-27