Statenvertaling

2 Kronieken 2:9 Statenvertaling (SV1750)

En dat om mij hout in menigte te bereiden; want het huis, dat ik zal bouwen, zal groot en wonderlijk zijn.

2 Kronieken 2

2 Kronieken 2:4-10