Statenvertaling

2 Kronieken 16:13 Statenvertaling (SV1750)

Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering.

2 Kronieken 16

2 Kronieken 16:10-14