Statenvertaling

2 Kronieken 11:17 Statenvertaling (SV1750)

Alzo sterkten zij het koninkrijk van Juda, en bekrachtigden Rehabeam, den zoon van Salomo, drie jaren; want drie jaren wandelden zij in den weg van David, en Salomo.

2 Kronieken 11

2 Kronieken 11:14-19