Statenvertaling

2 Koningen 8:26 Statenvertaling (SV1750)

Twee en twintig jaren was Ahazia oud, als hij koning werd, en regeerde een jaar te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Athalia, de dochter van Omri, den koning van Israel.

2 Koningen 8

2 Koningen 8:20-28