Statenvertaling

2 Koningen 8:21 Statenvertaling (SV1750)

Daarom toog Joram over naar Zair, en al de wagenen met hem; en hij maakte zich des nachts op, en sloeg de Edomieten, die rondom hem waren, daartoe de oversten der wagenen; en het volk vlood in zijn hutten.

2 Koningen 8

2 Koningen 8:13-27