Statenvertaling

2 Koningen 2:25 Statenvertaling (SV1750)

En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria.

2 Koningen 2

2 Koningen 2:23-25