Statenvertaling

2 Johannes 1:8 Statenvertaling (SV1750)

Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

2 Johannes 1

2 Johannes 1:6-10