Statenvertaling

2 Johannes 1:3 Statenvertaling (SV1750)

Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde.

2 Johannes 1

2 Johannes 1:1-13