Statenvertaling

2 Corinthiërs 6:4 Statenvertaling (SV1750)

Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,

2 Corinthiërs 6

2 Corinthiërs 6:1-12