Statenvertaling

2 Corinthiërs 13:1 Statenvertaling (SV1750)

Dit is de derde maal, dat ik tot u kom; in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.

2 Corinthiërs 13

2 Corinthiërs 13:1-4