Statenvertaling

2 Corinthiërs 1:5 Statenvertaling (SV1750)

Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.

2 Corinthiërs 1

2 Corinthiërs 1:1-9