Statenvertaling

1 Timotheüs 6:20 Statenvertaling (SV1750)

O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;

1 Timotheüs 6

1 Timotheüs 6:12-21