Statenvertaling

1 Thessalonicenzen 4:6 Statenvertaling (SV1750)

Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

1 Thessalonicenzen 4

1 Thessalonicenzen 4:1-11