Statenvertaling

1 Thessalonicenzen 3:12 Statenvertaling (SV1750)

En de Heere vermeerdere u, en make u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u;

1 Thessalonicenzen 3

1 Thessalonicenzen 3:5-13