Statenvertaling

1 Thessalonicenzen 2:4 Statenvertaling (SV1750)

Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo spreken wij, niet als mensen behagende, maar Gode, Die onze harten beproeft.

1 Thessalonicenzen 2

1 Thessalonicenzen 2:2-13