Statenvertaling

1 Petrus 1:13 Statenvertaling (SV1750)

Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1

1 Petrus 1:11-15