Statenvertaling

1 Johannes 5:18 Statenvertaling (SV1750)

Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.

1 Johannes 5

1 Johannes 5:12-20